IFSC

Giấy phép:
CYSEC, IFSC
Năm thành lập: 2009 (14 năm)
Chỉ số, Cổ phiếu, Forex, Năng lượng, Thương phẩm, Tiền điện tử, Tiền kim loại
Cảnh báo rủi ro
Cảnh báo rủi ro CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ cao khiến bạn thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy nên cân nhắc khi đầu tư
Giấy phép:
FCA, CYSEC, IFSC
Năm thành lập: 2002 (19 năm)
Chỉ số, Forex, Thương phẩm, Tiền điện tử
Cảnh báo rủi ro
Cảnh báo rủi ro

CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ cao khiến bạn thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy nên cân nhắc khi đầu tư
Giấy phép:
IFSC
Năm thành lập: 2015 (8 năm)
Chỉ số, Cổ phiếu, Forex, Năng lượng
Cảnh báo rủi ro
Cảnh báo rủi ro CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ cao khiến bạn thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy nên cân nhắc khi đầu tư

Giấy phép IFSC (Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế) là cơ quan tại Belize chịu trách nhiệm điều tiết thị trường tài chính. Điều này bao gồm tất cả những người tham gia thị trường và sàn giao dịch, cùng với trách nhiệm thực thi và thiết lập các quy định khác nhau. IFSC là một cơ quan quản lý toàn diện và có nhiều trách nhiệm ngoài việc giám sát hoạt động của các nhà môi giới do IFSC quy định.

Xin lỗi, bạn không thể sao chép nội dung này.